Zadání individuální kontroly Tréninková 50 Krkonoše - podzimní varinta

Zvolený pochod nemá aktivní žádnou individuální kontrolu