Krušné hory nejsou krušné Registrace

Rezervace noclehu

Prohlášení

Akce se účastním na vlastní nebezpečí a odpovědnost a jsem si vědom(a) náročnosti vybrané trasy.
Beru na vědomí, že pořadatel neručí za žádnou zdravotní ani majetkovou újmu, která mi účastí vznikne.
Nesu plnou zodpovědnost za všechny případné škody, které komukoliv způsobím po dobu účasti na akci.

Při pohybu na silnici budu dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, která se týkají pohybu chodců na komunikacích.
Dále budu dodržovat Lesní zákon 289/1995 Sb., nejen při pohybu po značených turistických cestách (včetně vlastního značení), ale zejména při pohybu v národních přírodních rezervacích Nebesa, Úhošť, přírodních parcích Stráž nad Ohří, Louka vstavačů u Černýše, Mravenčák.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely akce a zveřejněním jména a ročníku narození ve výsledkové listině akce a jejich následné zpracovaní do sportovních tabulek jako jsou například ČSUT, ITRA, DUV atd.
Souhlasím s fotografováním a pořizováním audiovizuálních záznamů mé osoby v průběhu akce (i před akcí a po jejím skončení) a jejich zveřejněním pro účely další propagace akce.