Stovka Považím 2023 Registrácia

 
Rezervácia ubytovania

Prehlásenie

Akcie sa účastnim na vlastné nebezpečie a zodpovednosť som si vedomý(á) náročnosti trasy.
Beriem na vedomie že organizátor neručí za žiadnu majetkovú ani zdravotnú ujmu, ktorá mi účastou vznikne.

Súhlasím so zverejnením osobných údajov (meno, rok narodenia) vo výsledkovej listine.

Súhlasím s fotografovaním a natáčaním mojej osoby počas akcie, zábery môžu byť následne zverejnené za účelom propagovania akcie.