Tréninková padesátka Krkonoše Registrace

Prohlášení

Akce se účastním na vlastní nebezpečí a odpovědnost a jsem si vědom(a) náročnosti vybrané trasy.
Beru na vědomí že Tréninková padesátka Krkonoše není organizovanou hromadnou akcí, ale jedná se o individuální měřený trénink po navržené trase, kde každý odpovídá sám za sebe.

Budu dodržovat návštěvní řád Krkošského národního parku.
Zavazuji se, že se v lese a zejména v přírodních rezervacích budu chovat tak, abych neponičil přírodu.
V žádném případě nebudu odhazovat odpadky, a to ani v okolí občerstvovacích stanovišť.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely akce a zveřejněním jména a ročníku narození ve výsledkové listině akce a jejich následné zpracovaní do sportovních tabulek jako jsou například ČSUT, ITRA, DUV atd.

Souhlasím s fotografováním a pořizováním audiovizuálních záznamů mé osoby v průběhu akce (i před akcí a po jejím skončení) a jejich zveřejněním pro účely další propagace akce.