Týnišťské Šlápoty 2022 Registrace

 

Prohlášení

Akce se účastním na vlastní nebezpečí a odpovědnost a jsem si vědom(a) náročnosti vybrané trasy.
Beru na vědomí, že pořadatel neručí za žádnou zdravotní ani majetkovou újmu, která mi účastí vznikne.
Nesu plnou zodpovědnost za všechny případné škody, které komukoliv způsobím po dobu účasti na akci.

Zavazuji se, že se v lese a zejména v přírodních rezervacích budu chovat tak, abych neponičil přírodu.
V žádném případě nebudu odhazovat odpadky, a to ani v okolí občerstvovacích stanovišť. Nebudu rozdělávat v přírodě otevřený oheň, ani kouřit, což zakazuje lesní zákon a v době sucha by takovéto jednání bylo extrémně nebezpečné.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely akce a zveřejněním jména a ročníku narození ve výsledkové listině akce a jejich následné zpracovaní do sportovních tabulek jako jsou například ČSUT, ITRA, DUV atd.

Souhlasím s fotografováním a pořizováním audiovizuálních záznamů mé osoby v průběhu akce (i před akcí a po jejím skončení) a jejich zveřejněním pro účely další propagace akce.